Ugeavisernes individuelle læsertal - De Lokale Ugeaviser

Ugeavisernes individuelle læsertal

HT-området

Delområde f

Kilde: Index Danmark/ Gallup lokal helårstal 2016

Læsere Dækning
Køge Onsdag 35.000 57%
Lokalavisen Sydkysten Syd 37.000 63%
Lørdagsavisen Køge 47.000 52%
Roskilde Avis 49.000 59%