Ugeavisernes individuelle læsertal - De Lokale Ugeaviser

Ugeavisernes individuelle læsertal

HT-området

Delområde f

Kilde: Index Danmark/ Gallup lokal helårstal 2017

Læsere Dækning
Køge Onsdag 36.000 55%
Lokalavisen Sydkysten Syd 37.000 63%
Lørdagsavisen Køge 46.000 50%
Roskilde Avis 47.000 54%