Udgivelsesdage og deadlines - De Lokale Ugeaviser

Udgivelsesdage og deadlines

HT-området

Delområde c
Udgivelsesdag Ordre deadline tekstside Ordre deadline rubrik
Ballerup Bladet Tirsdag Fredag 12:00 Fredag 12:00
Det Grønne Område Tirs/Ons Fredag 12:00 Fredag 12:00
Gladsaxe Bladet Tirsdag Torsdag 16:00 Torsdag 16:00
Herlev Bladet Tirs/Ons Torsdag 16:30 Torsdag 16:30
Rudersdal Avis Tirs/Ons Fredag 12:00 Fredag 12:00
Villabyerne Tirs/Ons Fredag 12:00 Fredag 12:00