Midt-Vest Avis (Aalborg) - De Lokale Ugeaviser

Midt-Vest Avis (Aalborg)

Midt-Vest Avis (Aalborg)

Navn Midt-Vest Avis (Aalborg)
Adresse Langagervej 1
Postnr./By 9220 Aalborg Øst
Telefon 9935 3535
Fax 9935 3534
E-mail ann@nordjyske.dk
Website www.nordjyskemedier.dk
Kontaktperson Søren Martin Mørch
Dækningsområde 9000 Aalborg, 9200 Aalborg SV, 9230 Svenstrup J, 9240 Nibe
Oplag ifølge D.O. 36.697
Udgivelsesdag Onsdag
Indleveringsfrist rubrik Fredag 12:00
Indleveringsfrist tekstside Fredag 12:00
   

Priser

Tekstside 5,95
Rubrikside 6,95
Farvetillæg +2,85/mm (Min. 575 Max. 1.095)
4-farvetillæg +2,85/mm (Min. 575 Max. 3.095)