Hvem er læserne

Den typiske læser

Uanset hvor interesseret vi er i den store verden, vil det nære altid have vores opmærksomhed. Hvilket er med til at forklare, hvorfor 49,9 % af alle voksne danskere læser deres lokale ugeavis. Høj som lav, gammel som ung.

De Lokale Ugeaviser giver annoncører direkte og nem adgang til 186 ugeaviser og deres trofaste læsere. Din annonce vil blive læst af et særdeles imødekommende publikum. De fleste læser ugeavisen delvist på grund af annoncerne, og hele 92% har accept og direkte sympati for annoncerne.

Som annoncør får man desuden fordelen af at blive opfattet som værende mere lokal ved at være til stede i den lokale ugeavis, også selv om man er en landsdækkende annoncør. Og sådan kunne vi blive ved med at remse fordele op.

Læserprofil

Nedenfor kan du finde alt om vores læsere mht.:
Alder, kønsfordeling, indkøbsmønster, familiemønster, social profil, borgerengagement, uddannelse og job, indtægt, købelyst.

Kilde: Index Danmark, Gallup helårstal 2017

Købestærke læsere

Ugeaviserne er overrepræsenteret i den købestærke aldersgruppe fra 30 år og opefter. Det er den aldersgruppe, der blandt andet omfatter de købe-stærke (børne)familier. Selv i målgruppen 20-29 år, hvor repræsentationen er lavere, er dækningen på knapt 12,4%. Den svære gruppe for de trykte medier – de 12-19 årige – kan de lokale ugeaviser nå med en dækning på 13,9%.

Struktur Totalbefolkning Lokale ugeaviser Dækning

12-19

11%

3,1%

13,9%

20-29

15,3%

3,8%

12,4%

30-39

13,5%

8,8%

32,4%

40-49

15,7%

16,5%

52,5%

50-59

15,7%

20,7%

65,8%

60+

28,3%

45,4%

83,4%

Kvinder eller mænd

De lokale ugeaviser har en kønsmæssig fordeling, hvor kvinderne er overrepræsenteret i forhold til fordelingen i Danmarks befolkning. Den større repræsentation blandt kvinder er medvirkende til at ugeaviserne har en større andel blandt de indkøbsansvarlige.
Læserdækningen for kvinder er på 53,1%.

Struktur Totalbefolkning Lokale ugeaviser Dækning

Kvinder

50,5%

53,1%

52,5%

Mænd

49,5%

46,9%

47,2%

 

 

 

Varetager selv sit indkøb

De lokale ugeavisers læsere er stærkt repræsenteret blandt de, der står for husstandenes indkøb. De lokale ugeaviser har en stor dækning blandt de, der styrer, hvor forbruget foregår. Ikke mindst blandt de, der står for alle eller de fleste af de 2,8 millioner husstandes indkøb, har de lokale ugeaviser en markant position. Alene de to grupper står for halvdelen af husstandenes indkøb. Dertil kommer, at de lokale ugeaviser også er overrepræsenteret blandt de husstande, hvor man deles om indkøbene.

Struktur Totalbefolkning Lokale ugeaviser Dækning

Står for alle indkøb

33%

36,3%

55%

Står for de fleste indkøb

15,8%

17,9%

56,5%

Deles ligeligt

25,5%

26,1%

50,9%

Deltager, men sjældnere

18,6%

15,3%

41,1%

Foretager aldrig indkøb

7,1%

4,4%

31,2%

Forbrugsmønsteret

Det er hos familierne, at hovedparten af forbrugsfesten finder sted. Forbrugsmønstret varierer naturligvis efter om der er tale om den unge børnefamilie eller teenagefamilien eller familietyperne, hvor børnene har forladt reden og måske endda selv har stiftet familie. I alle tilfælde er de lokale ugeaviser overrepræsenteret hos de købestærke familier.

Struktur Totalbefolkning Lokale ugeaviser Dækning

Familieafhængig

12,9%

3,2%

12,5%

Før familie

13,7%

3,7%

13,3%

Ung familie

6,3%

3,6%

28%

Voksen familie

22,9%

24,9%

54,1%

Post familie,voksen

9,6%

9,8%

51,4%

Post familie, ældre

34,5%

54,8%

79,3%

Social status

Langt hovedparten af forbruget i Danmark bæres af det der i daglig tale kaldes mellemklassen. Her er de lokale ugeaviser markant overrepræsenteret. I ”overklassen” er ugeaviserne repræsenteret i overensstemmelse med fordelingen i befolkningen, mens der er relativt færre fra de laveste sociale grupper der læser de lokale ugeaviser.

Struktur Totalbefolkning Lokale ugeaviser Dækning

Lav socialgruppe

25%

21,5%

42,8%

Medium socialgruppe

41,9%

47%

56%

Høj socialgruppe

20%

19,8%

49,5%

Engagerede læsere

De lokale ugeavisers læsere er som borgere engagerede i politik, samfundsøkonomi, arbejdsmarkedsforhold, miljø, forbrugerforhold, erhvervsforhold og skatteforhold. I samtlige kategorier er ugeaviserne overrepræsenteret med svaret ”meget eller ret interesseret i …”. Det er ikke mindst de lokale ugeavisers stærke dækning af lokale forhold der sikrer det høje engagement hos læserne kombineret med at tidens ånd er at vi fokuserer mere på det nære.

Struktur Totalbefolkning Lokale ugeaviser Dækning

Meget/ret interesseret  i…

   

Politik

48,2%

52,2%

54,1%

Samfundsøkonomi

40,4%

45%

55,7%

Arbejdsmarkedsforhold

29,7%

32,3%

54,3%

Miljø

43,4%

46,5%

53,4%

Forbrugerforhold

31,2%

36,3%

58,1%

Erhvervsforhold

23,6%

25,5%

54%

Skatteforhold

41,8%

46,5%

55,5%

Højtuddannede

De lokale ugeavisers læsere er bedre uddannede og i mere ansvarsfulde og højtlønnede stillinger end gennemsnitsdanskeren. Ugeaviserne er således overrepræsenterede blandt de med højere uddannelse samt hos funktionærer og selvstændige.

Struktur Totalbefolkning Lokale ugeaviser Dækning

Folkeskole/real

18%

13,2%

36,7%

Studentereksamen/HF

11%

5,7%

26,1%

Erhvervsudd.

30,7%

39,5%

64,1%

Højere udd.

40,3%

41,6%

51,5%

Arbejder

10,6%

11,2%

52,8%

Funktionær

37%

35,7%

48,3%

Selvstændig

4,8%

4,9%

51,1%

Lærl./stud.

19,1%

4,9%

12,8%

Pensionist

25,9%

41,3%

79,7%

Sund økonomi

Som det er tilfældet med de sociale grupper, er de lokale ugeaviser repræsenteret stærkt der, hvor hovedparten af forbruget er. Ved indkomster er det defineret ved en personlig indkomst på 200.000-399.999 kr. Her er de lokale ugeaviser markant overrepræsenteret. Hos de ”rige” (400.000 kr.+) er de lokale ugeaviser repræsenteret i overensstemmelse med fordelingen i befolkningen.

Struktur Totalbefolkning Lokale ugeaviser Dækning

under 200.000

33%

28%

42,4%

200.000-399.999

31,8%

37,2%

58,5%

400.000+

22,2%

23,1%

51,9%

Læserne er købelystne

De lokale ugeavisers læsere bestemmer ikke alene, hvem der køber ind. De har også lyst til at bruge penge. På samtlige områder svarer de lokale ugeavisers læsere ofte ja til ”Vil anskaffe ny/nyt…” end tilfældet er i befolkningen generelt. Der er altså rigtigt gode muligheder for, at den rigtige annonce i de lokale ugeaviser kan få kasseapparatet til at ringe.