Dækning og Kontaktdata

Dækning og Kontaktinformation

De Lokale ugeaviser lukker som bekendt d. 31. december 2021 og indtil da er det normal drift, som I kender det.

For at sikre en overlevering, der skaber mindst mulig gene for jer, har vi udviklet et værktøj i Excel, der kan anvendes til indsigter, om hvordan de enkelte ugeaviser dækker - med mulige søgefunktioner. Samtidig er der kontaktdata på de personer, der skal kontaktes efter d. 31. december 2021 og i forbindelse med kampagner og aftaler for 2022. Værktøjet fungerer kun med Microsoft 365.

Jeg håber, at I vil finde værktøjet brugbart - Lars Winther, Direktør

 

Vejledning:

  • I fanen "Dækningskort", er der mulighed for at se Danmarkskortet delt ind i postnumre.
  • Ved hjælp af de tre "slices" til venstre, kan der vælges region, postnummer eller avis. Ved at vælge en af muligheder, vil de resterende bliver fremhævet. Det vil sige, at hvis der f.eks. vælges Bagsværd, vil Region Hovedstaden og Gladsaxe Bladet blive fremhævet
  • For at vælge mere end én mulighed, i hver slice, er det muligt at holde Shift nede, imens der vælges.
  • Når det område eller den avis der skal bruges, kan fanen "Kort Data" vælges for yderligere oplysninger som dækningsprocenten og kontaktinformationer for de aviser der dækkes.
  • For at nulstille værktøjet, trykkes på "Ryd Filtrering", på fanen "Dækningskort" under valgmulighederne.

 

Teknisk information

Da De Lokale Ugeaviser lukker d. 31. december 2021, vil data i dette værktøj ikke blive opdateret.

  • Dækningsprocenterne stammer fra oplagskontrollen, forstået af Danske Mediers Oplagskontrol, der er opdateret medio 2021.
  • Dækningsprocenterne i et givent område er den faktiske dækning af husstande, hvor Nej Tak til ugeaviser er fratrukket.
  • For at sikreværktøjets funktionalitet må der på ingen måde ændres i sorteringen, formateringen eller data i kolonne A-I.
  • Dog er kolonnerne der omhandler kontaktdata redigerbare, så det er muligt selv at opdatere disse
  • Kræver Microsoft 365