Mediernes Performance - ROI 3

Kontakt en af vores konsulenter for at præsentation af undersøgelsen og hør mere om hvordan annoncering i de lokale ugeaviser kan øge ROI. Klik her for kontakt.

 

Ukritisk begejstring driver annoncører til flere nytteløse digitale investeringer  

 

Mange annoncører er for begejstrede for digitale medieinvesteringer, men nu er udenlandske eksperter og studier begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om begejstringen står mål med den ROI, som investeringerne kaster af sig. 

Den digitale begejstring møder nu skeptiske toner bl.a. på Adweek og fra Accenture. De kritiske overvejelser af online-offline balancen bekræftes af de ROI-analyser, som analysevirksomheden Data Intelligence har udført i ti år.  

”Selvfølgelig er det ikke enten eller. Annoncører skal investere i digitale medier, men vores nyeste analyser bekræfter på ny, at det er en god idé at holde øje med balancen mellem online og offline medier, hvis man interesserer sig for ROI, ” siger grundlægger og direktør Jesper Dam Nielsen, Data Intelligence – del af GroupM.  


En mediaplan i optimal balance  

 

En mediaplan, som benytter flere forskellige mediakanaler, virker bedre end en som ikke gør. Det er der klar evidens for i Data Intelligence ROI-beregninger.  

Men de nyeste data afdækker også, at danske annoncører overallokerer budgettet til digitale medier, især til display annoncering.  

”Den pointe er værd at notere sig, uanset hvor man sidder i branchen, ” siger direktør Lars Winther, De Lokale Ugeaviser A/S og uddyber: 

”De nyeste data konkluderer, populært sagt, at annoncørens kurs mod digitale medier er udmærket, men annoncører skal passe på hastigheden mod en meget høj digital andel, hvis de vil værne om deres ROI. ”   


Det er annoncørens eget ansvar 

 

Alle danske marketingansvarlige bør være klar over, at fordelingen mellem offline og digitale medier er vigtig for det samlede ROI resultat.

”Det afgørende er, at Data Intelligence for nylig har sat tal på. Andelen af budgettet som allokeres mod offline medier, skal optimalt set være mellem 60-80% - eller omvendt en digital andel på 20-40%, ”siger Lars Winther, der mener at ansvaret for den rigtige online-offline balance ligger hos annoncøren selv. 

”Det bedste råd til de danske annoncører er, at de selv bør tage ansvar for at sikre mediaplanens optimale digitale balance – det bør ikke kun overlades til deres bureauer, ” siger Lars Winther.  

Annoncørernes rådgivere har en tendens til at overse prints rolle, når det gælder om at sikre kampagnens ROI. 

”Flere af de offline medier, som vi ved sikrer kampagnens ROI er printmedier, herunder dagblade og lokale ugeaviser, ” siger Lars Winther. 


Seks tips til den optimale salgseffekt

 

Data Intelligence har over ti år udført ROI-beregninger for alle mediekategorier, og har for nylig opsummeret de vigtigste generelle råd til, hvorledes annoncører opnår mest mulig salgseffekt af sine medieinvesteringer:   

  • Har generelt større budgetter  
  • Bruger en større budgetandel på offline medier  
  • Bruger mere på TV, Radio og Print  
  • Og mindre på Bio og Magasiner
  • Bruger flere mediegrupper 
  • Bruger mindre på digitale medier  
      

Få en uddybning af undersøgelsen. Kontakt direktør Lars Winther, De Lokale Ugeaviser A/S
   
Kilder: Data Intelligence, De Lokale Ugeaviser A/S.