Effekten af medier

Den lokale ugeavis er en effektiv annonceplatform, der skaber høj handleparathed

Undersøgelsen afdækker mekanismerne bag den sympati og accept, vi kunne konstatere, var til stede for annoncer i de lokale ugeaviser tilbage i 2010, og som vi kan genfinde i denne undersøgelse. 91 % oplever sympati og accept) for annoncer i den lokale ugeavis i forhold til andre redaktionelle medier

Ud fra resultaterne af denne undersøgelses konkluderer vi, at den lokale ugeavis er en meget effektiv annonceplatform. En konklusion, som baseres på følgende centrale findings:

  • Den lokale ugeavis udløser en høj handleparathed overfor annoncerne
  • Der er stadig meget høj åbenhed overfor annoncer i den lokale ugeavis i 2012/13

Der er en meget høj sammenhæng mellem annonceåbenhed og handleparathed – jo højere annonceåbenhed desto højere handleparathed.

  • Den høje handleparathed og annonceåbenhed skyldes læsernes stærke emotionelle tilknytning til den lokale ugeavis

Den lokale ugeavis er det medie, hvor læserne føler den relativt stærkeste emotionelle tilknytning. Den lokale ugeavis er tryg, nærværende, bekræfter læserne i, at de hører til, og formår i det hele taget at indgå i en tillidsrelation til læseren. Dette smitter positivt af på annoncerne, som mødes med et relativt åbent og modtageligt mindset.