Den lokale tilknytning: Lokalisme

Undersøgelsen afdækker driver-effekten bag læsningen af lokale ugeaviser

Vi fandt større sammenfald mellem lokalismeformer i storby og landområder, end vi fandt forskelle. Den samlede styrke af lokalisme kan konstateres noget stærkere i landområder end i storbyer. I al væsentlighed beror den noget højere grad af lokalisme i landområder på kraften fra en større samhørighedsfølelse – at man så at sige i højere grad ”føler sig i samme båd” med andre mennesker i området. Vi fandt imidlertid også tilstedeværelsen af en virksom lokalisme i storbyer. Storbybefolkningen af i dag må siges at være rimelig solidt lokalt forankret. Og også i danske storbyer er lokalisme en væsentlig del af befolkningens selvforståelse og interessesfære.

Ugeaviser er et centralt redskab for lokalisme i både storby og i landområder. Ugeaviser fungerer både som et spejl for lokal involvering og som et stimulerende redskab for vedligeholdelse og forstærkning af lokalisme. Som sådan er ugeaviser begge steder et nøgleredskab for lokalisme. Der kan konstateres nogle nuanceforskelle mellem storby og landområde i form af hvilken instrumentalitetsprofil, ugeaviser dækker i de to geografiske områder. I landområder driver den stærkere samhørighedsfølelse navnlig en højere grad af socialitet, mens ugeaviser læses mere fremadrettet i storby (hvad kommer der til at ske?) og mere bagudrettet i landområder (hvad er der sket?).